Odlaganje primene POPDV

27. новембра 2017 | Vreme čitanja: 1 min

Novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 90/2017 je stupio na snagu 14. oktobra 2017. a trebalo je da počne da se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

Međutim, imajući u vidu kratak rok za pripremne aktivnosti kako privrednih subjekata tako i Poreske uprave do predviđenog početka primene, Ministarstvo finansija je uzelo u obzir inicijativu da se početak primene novog Pravilnika o PDV evidenciji odloži za 1. jul 2018. godine i preduzelo je sve potrebne aktivnosti kako bi se iste uvažile. Ova izmena biće sastavni deo izmena Zakona o PDV čije se usvajanje planira do kraja tekuće godine.