Otključajte moć kulture održivosti

2. августа 2023 | Vreme čitanja: 2 min

U protekloj godini, razgovori o ekološkim, socijalnim i upravljačkim (ESG) pitanjima postali su sve glasniji. Videli smo brojne izmene propisa o ESG-u širom sveta, kao i promene u načinu na koji ljudi o tome govore. Od zagovaranja zelenih infrastruktura i prelaska na energetsku tranziciju prema nultoj emisiji, do načina donošenja investicionih odluka, ESG je svuda prisutan. Međutim, često se susrećemo sa suprotstavljenim perspektivama koje prenaglašavaju rizike vezane za ove poduhvate umesto prilika koje se pružaju.

Ono što je prvobitno bio pokretački cilj da se učini dobro, ostavio je mnoge organizacije u neizvesnosti i frustraciji dok se trude da razumeju zahteve zainteresovanih strana, istovremeno se suočavajući sa kritikama zbog prevelikih obaveza ili slabih rezultata.

Negde tokom tog procesa, želja za činjenjem dobrog dela bila je zagušena odgovornostima i administracijom koji ovaj proces zahteva. Lako je izgubiti iz vida mnoštvo prilika koje ESG pruža usled odgovornosti i organičenih resursa.

Vreme je da se zastanemo i preokrenemo razgovor – da pređemo preko inicijalnih pokretača i obaveza prema zainteresovanim stranama i da razgovaramo o ESG-u kao sredstvu za upravljanje prilikama, a ne samo smanjenju rizika.

Baker Tilly podržava najnoviji izveštaj ESG Centra konferencijskog odbora: Izgradnja kulture održivosti. Ovaj izveštaj je rezultat četiri strateška dokumenta o vođstvu, zasnovana na nizu konferencija radnih grupa koje je organizovao Konferencijski odbor za ESG, ljudski kapital i centre za marketing i komunikaciju. Izveštaj nudi uvide, smernice i najbolje prakse iz radnih sesija grupe.

Izgradnjom kulture održivosti koja postaje neizbrisiv deo “karaktera” kompanije, kompanije mogu iskoristiti ovaj trenutak osnaživanje svoje radne snage sa ponašanjem, obukom, resursima i sposobnostima kako bi ostvarile uticaj. Ova kultura počinje sa višim liderima, zahvata srednji menadžment i postaje vidljiva kada se fokusiramo na nekoliko ključnih prioriteta. Lideri moraju razumeti kako rizike neaktivnosti, tako i koristi od akcije u domenu ESG-a.

U svojoj osnovi, ESG predstavlja priliku za održivi rast. Pronalaženje mogućnosti za ostvarivanje efikasnosti putem ESG-a pozicionira kompanije kao lidere u industriji, omogućava pristup tržištima i sprečava gubitak prihoda. Kada svi u organizaciji donose odluke i deluju kroz prizmu održivosti, ona postaje trajni deo karaktera kompanije, preživljavajući promene u korporativnom rukovodstvu i vladinim administracijama.

Uplovljavanje u svet ESG-a može biti kompleksno, ali sada nije vreme da kompanije odustaju. Sada je vreme da budu pažljive i preuzmu inicijativu u nastojanju da izgrade održivu kulturu koja koristi ESG efikasnosti kako bi ostvarila prilike.

 

Izvor: BakerTilly