Pet najboljih digitalnih opcija za javni sektor

3. октобра 2022 | Vreme čitanja: 3 min

Pet digitalnih inicijativa i tehnologija u koje institucije javnog sektora treba da investiraju su:

  1. Sajber bezbednost (Cybersecurity)

Napadi ransomware-a širom sveta porasli su za 105% u 2021. godini, a mnogi napadi su uključivali dvostruku i trostruku taktiku iznude. Institucije javnog sektora su često na meti jer loši akteri veruju da one mogu biti nepripremljene i znaju da imaju mnogo toga da izgube ako se njihovi sistemi pokvare – uključujući gubitak podataka, vanmrežne usluge i gubitak poverenja kod zainteresovanih strana.

Institucije javnog sektora mogu proširiti svoje ciljeve digitalne transformacije uključivanjem usluga i tehnologija sajber bezbednosti. Specijalisti za sajber bezbednost mogu da rade sa organizacijama na identifikaciji izloženosti riziku i uticaju rizika na svakoj digitalnoj dodirnoj tački njihove transformacije i da sarađuju sa stručnjacima za implementaciju kako bi identifikovali i primenili tehnologije koje će poboljšati položaj institucije u sajber bezbednosti i smanjiti šanse za uspešan sajber napad.

  1. Cloud tehnologija

Od novih digitalnih trendova koji utiču na javni sektor, tehnologija cloud-a je jedna od najisplativijih transformacija. Prebacivanje podataka na cloud može maksimalno povećati potencijal podataka institucije da dovedu do pravovremenih uvida i efikasnog ublažavanja rizika.

Ali cloud je više od samo skladištenja podataka – to je način na koji vaša organizacija povezuje sisteme, gradi nove platforme i aplikacije, pristupa informacijama i efikasno obrađuje i povećava potrebe za podacima. Institucije javnog sektora su uspešno iskoristile sisteme zasnovane na cloud-u da transformišu složene oblasti kao što su ljudski resursi preko platformi za upravljanje ljudskim kapitalom.

  1. AI/Automatizacija

Dva najčešća tipa inteligentne automatizacije su:

  1. a) inteligentna automatizacija procesa
  2. b) inteligentna obrada dokumenata.

Prvi se odnosi na automatizaciju svih procesa zasnovanih na pravilima u organizaciji koji se trenutno izvode na ručnoj osnovi. Drugi se odnosi na automatizaciju obrade fizičkih i digitalnih dokumenata. Generalno, automatizacija procesa ili dokumenata može da ublaži bolne tačke u timovima, odeljenjima, sistemima i organizacijama.

Glavne prednosti implementacije inteligentne automatizacije za institucije javnog sektora protežu se dalje od poboljšanja kvaliteta podataka i povećane efikasnosti procesa i uključuju:

– Poboljšanu sposobnost privlačenja i zadržavanja talenata u IT tehnologiji

– Automatizaciju svakodnevnih zadataka koja će pomoći u podizanju morala zaposlenih

– Dozvoliti rukovodiocima da preraspodele vreme članova svog tima za više strateških inicijativa

– Dramatično poboljšajte zadovoljstva svih zainteresovanih strana uslugom organizacije

  1. Omni-kanalne operacije

Korišćenjem postojećih aplikacija ili izgradnjom prilagođenih aplikacija, vlade mogu da obezbede svojim biračima pristup javnim uslugama kroz različite samouslužne kanale kako bi stvorili bolje korisničko iskustvo, u skladu sa iskustvima koja su im poznata od B2C kompanija u današnje vreme. Sa omni-kanalnim pristupom, svi integrisani sistemi mogu da komuniciraju jedni sa drugima kako bi besprekorno izvršavali tokove posla, stvarajući poboljšano i transparentno iskustvo krajnjeg korisnika koje jača poverenje između zajednice i organizacije.

  1. Opštinski portal

Kako vlade utvrđuju svoje parametre za zakonodavstvo, državni i lokalni lideri mogu preduzeti mere da se prijave za grantove i koriste sredstva za potrebe zajednice. Opštinski portali omogućavaju vladama da izgrade svoju strategiju finansiranja i isplate grantova tražeći pravične odgovore od lidera zajednice i uzimajući u obzir mogućnosti međulokalne saradnje.

Prihvatljivi troškovi i investicije su agregirani zajedno na visoko organizovan i vizuelan način, kako bi se uvid u podatke uključio u strateški plan finansiranja zajednice. Taj plan se zatim može podeliti sa izabranim zvaničnicima, šefovima odeljenja i članovima zajednice. Opštinski portali su omogućili liderima zajednica da uzmu u obzir više mogućnosti međulokalne saradnje i brže utvrde potrebe za finansiranjem.

Dok su mnoge vlade već započele svoj put digitalne transformacije, druge traže pomoć.

Razumeti kako taktički digitalni plan poboljšava vaše ciljeve, bolje će vas pripremiti za digitalnu transformaciju.

 

Više o ovoj temi saznajte na BakerTilly