Ponovo su izvršene izmene Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

28. фебруара 2023 | Vreme čitanja: 1 min

U „Službenom glasniku RS“, broj 15/2023 objavljen je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost koji stupa na snagu 1. marta 2023. godine. Naime, prema najnovijim izmenama navedenog akta, elektronska faktura koja se izdaje za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga izvršenih jednom licu (tzv. sukcesivne isporuke), može biti izdata nakon poslednjeg dana kalendarskog meseca u kome su isporuka dobara i pružanje usluga izvršeni, i to najkasnije u roku od 15 dana od isteka tog perioda (kalendarskog meseca).

Dodatno, u predmetnoj elektronskoj fakturi kao podatak o datumu prometa navodi se poslednji dan kalendarskog meseca.