Rokovi za podnošenje zahteva za refakciju PDV

24. јуна 2020 | Vreme čitanja: 1 min

 

Radi olakšavanja poreskim obveznicima da blagovremeno sakupe i podnesu dokumentaciju neophodnu za ostvarivanje prava na refakciju PDV tokom stanja pandemije Covid19, rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV je pomeren u zavisnosti od podnosioca zahteva i to:

  • za strana pravna lica i humanitarne organizacije rok za podnošenje zahteva za 2019. godinu je pomeren sa 30. juna 2020. godine na 30. septembar 2020. godine;
  • za tradicionalne crkve i verske zajednice rok za podnošenje zahteva za kalendarsko tromesečje april-jun 2020. godine je pomeren na 30. septembar 2020. godine;
  • diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama rok za podnošenje zahteva za kalendarsko tromesečje april-jun 2020. godine je pomeren na 30. septembar 2020. godine.

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju i refakciju PDV je propisan Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV koji stupa na snagu 27. juna 2020.