TPA Srbija & TPA Crna Gora su učestvovale u procesu provere kvaliteta aktive banaka na tržištu Crne Gore

27. септембра 2021 | Vreme čitanja: 1 min

Čestitamo TPA Srbija & TPA Crna Gora za učešće u procesu provere kvaliteta aktive (AQR) banaka koje su prisutne na tržištu Crne Gore. Naši eksperti, predvođeni James Thornley-em i Nemanjom Šljivarom, sproveli su, kao eksterni revizori, nezavisni AQR za 4 crnogorske banke, u period od marta 2020. do septembra 2021. godine. Ovo je bio izazovan period zbog pandemije korona virusa, mera za suzbijanje negativnih posledica za stanovništvo i privredu Crne Gore, ali i zbog spajanja CKB banke i Podgoričke banke, što ujedno predstavlja i najveću integracija banaka na crnogorskom tržištu.

Rezultati AQR procesa potvrdili su stabilnost bankarskog sektora Crne Gore, zadovoljavajući kvalitet aktive i kapitalne adekvatnosti domaćeg bankarskog sistema.

Više informacija možete naći ovde: https://www.cbcg.me/me/javnost rada/aktuelno/saopstenja/saopstenje-za-javnost-o-sprovedenoj-aqr-vjezbi-u-crnoj-gori?id=1932

AQR se u Evropi sprovodi od 2014. godine, kao prva komponenta takozvanih sveobuhvatnih procena koje imaju za cilj da osiguraju da su banke adekvatno kapitalizovane i da mogu da podnesu makroekonomske i finansijske šokove. Pored toga kontroliše se načelna spremnost banaka, kvalitet relevantne dokumentacije i infrastruktura.