TPA vebkast “Let’s go ESG”

27. марта 2023 | Vreme čitanja: 1 min

ESG (Environment, Social, Governance) predstavlja skup faktora koji se koriste u proceni održivosti poslovanja i investicionih prilika. ESG faktori uključuju ekološke, socijalne i upravljačke faktore, koji su ključni za procenu dugoročne vrednosti kompanije ili investicija.

ESG faktori su postali sve važniji u finansijskom sektoru, jer sve više investitora prepoznaje da upravljanje ESG faktorima može imati značajan uticaj na dugoročnu vrednost investicije, te se sve više kompanija usmerava na implementaciju održivih poslovnih praksi kako bi postale konkurentnije na tržištu.

Veoma je bitno proći i koje su regulative koje se odnose na ESG,  ali koje su mogućnosti za finansiranje i dostupnost fondova. Ne manje bitni “driveri” se odnose na tržišno pozicioniranje i korporativnu strategiju i biznis modele koje je neophodno preduzeti. U svom finansijskom izveštaju kompanije moraju da ispune i obavezu obaveznog dela koji će se odnositi na izveštavanje o održivosti koji su napravljeni na osnovu ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

EU Taxonomy je sistem klasifikacije, koji uspostavlja listu ekoloških održivih ekonomskih aktivnosti. To bi moglo igrati važnu ulogu pomažući EU da poveća održive investicije i implementira evropski zeleni dogovor. Na ovaj način bi se kompanijama, investitorima i kreatorima politike pružila odgovarajuće definicije za koje se ekonomske aktivnosti mogu smatrati ekološki održivim.

Kompanija TPA je pripremila seriju vebkasta na temu ESG-a, prvu epizodu možete pogledati OVDE.