Transformacija claud-a: šta je to, zašto je neizbežan i kako započeti korišćenje?

23. маја 2022 | Vreme čitanja: 4 min

Klaud (cloud) je više od skladišta podataka – to je način na koji vaša kompanija povezuje sisteme, gradi nove platforme i aplikacije, pristupa informacijama i efikasno obrađuje i ređa tokove podataka, da navedemo samo neke mogućnosti.

Pošto skoro svaka kompanija pre ili kasnije prebacuje svoje poslovanje na klaud, izgradnja baze za vašu digitalnu budućnost danas postaje sve važnija za uspeh vašeg poslovanja. Većina kompanija razume potrebu za klaud tehnologijom, međutim, proces određivanja načina na koji operacionalizovati pravu strategiju i taktičke aktivnosti koje treba izvršiti da bi se ostvarila prava poslovna transformacija, može biti složen.

Kompanije mogu da se podvrgnu jednostavnom prelasku na klaud i dobiju osnovne prednosti kao što su brzina, pristup i bezbednost. Ali kada one prolaze kroz transformaciju klauda, dobijaju još veću vrednost. Na primer: poboljšano iskustvo klijenta sa kapacitetom da ispuni rastuća očekivanja kupaca; bolje iskustvo zaposlenih, koje se poklapa sa očekivanjima i promenljivim veštinama moderne radne snage; mogućnost inoviranja u većem obimu; i sposobnost prilagođavanja našem svetu koji se stalno menja.

Pitanje da li zaista možete da iskoristite ove prednosti klauda je suština prave transformacije.

Komplikacije transformacije klauda

Kao što je Stiv Džobs govorio, počinjete sa poslednjim iskustvom korisnika i radite unazad.

Jednostavno rečeno, klaud je kanal. To je sredstvo za postizanje cilja.

Šta želite da postignete kroz transformaciju klauda? Da biste bolje razumeli kako on može da omogući digitalnu transformaciju vaše kompanije, prvo morate odgovoriti na ovo pitanje.

Dodatna razmatranja moraju se uzeti u obzir pre nego što se podvrgne transformaciji klauda. Započnite postavljanjem ključnih pitanja o putu vaše kompanije ka željenom budućem stanju:

Zašto se bavite transformacijom klaud-a? Razumevanje vašeg „zašto” će postaviti kvalitet za vašu transformaciju klauda. Obezbeđivanje usklađenosti vaših glavnih ciljeva sa vodećim principima i osnovnim ciljevima vaše kompanije će vam na kraju pomoći da bolje poslujete sa svojim klijentima i zaposlenima. Ako vaša kompanija ne može jasno da prenese svoju viziju zainteresovanim stranama, nećete dobiti njihovu podršku.

Šta vam je potrebno sa stanovišta tehnologije, ljudi i procesa da biste postigli transformaciju klauda? Razumevanje šta se dešava u vašoj kompaniji i šta pokreće potrebu za transformacijom klauda je ključno na početku vašeg putovanja. Prikupljanjem doprinosa zainteresovanih strana, razumevanjem projektnih planova, troškova i usklađivanjem prioriteta, možete kreirati jasan put ka izvršenju vaše klaud transformacije.

Na koga će uticati transformacija klaud-a? Razumevanje na koga utiču promene i identifikovanje potrebnih resursa pomoći će vam da utvrdite da li imate prave ljude na pravim mestima. Međutim, da bi se podstakao dugoročni uspeh i kultura agilnosti i inovativnosti, snažno angažovanje rukovodstva i pristup ka zaposlenima na prvom mestu, su najvažniji kada se usvajaju velike promene transformacije klaud-a. Odabir pravog dobavljača i partnera u klaud-u biće od ključnog značaja za podršku uspeha vaše kompanije.

Kada je najbolje vreme za početak, pokretanje i optimizaciju ove transformacije? Važno je uzeti u obzir kada je najbolji trenutak da vaša kompanija prođe kroz transformaciju klaud-a i kako se ona usklađuje sa drugim prioritetima organizacije. Vreme je sada – ali je takođe važno razumeti da li postoje druge situacije od kojih zavisimo.

Kada je u pitanju transformacija klaud-a, ne menjate samo svoju tehnologiju, već i svoje procese, organizaciju, kulturu i model upravljanja u celini. Vrednost prelaska na klaud nije fizičko kretanje, već sposobnost da se uštedi vreme, postigne brži i precizniji uvid i da se vaši podaci čuvaju na mnogo fluidniji, organizovaniji način.

Holistička poslovna transformacija je sve. Bez toga, prelazak na klaud bi mogao biti samo skupa tranzicija koja često pruža mali povraćaj vaše investicije.

Da li ste spremni da započnete svoje putovanje transformacije oblaka?

Kao kompanija, da li ste spremni da krenete na holističko putovanje koje donosi legitimnu vrednost vašim zaposlenima i klijentima? Ili samo tražite brzo rešenje? Da li ste spremni da transformišete svoje poslovanje, na svom putu, na klaud ili ćete ostati u prašini?

Ako niste spremni da ispitate svoje poslovne procese i operacije, svoje veštine, svoju kulturu i organizaciju u celini – ako niste spremni da razmišljate o tome da sve radite drugačije – onda niste spremni za klaud transformaciju. A ako još niste spremni, to je u redu. Ali tehnologija brzo napreduje i oni koji prihvate promenu biće prvi koji će iskoristiti svoje prednosti, postavljajući se ispred konkurencije.

 

Izvor: BakerTilly