Upravljanje kriznim situacijama: tri stvari koje bi sva preduzeća trebalo sada da preispitaju

28. марта 2022 | Vreme čitanja: 2 min

Kriza u Ukrajini ima veliki uticaj na kompanije sa dobavljačima, distributerima, kupcima i zaposlenima u Ukrajini, Rusiji i Belorusiji. Neke od posledica su očigledne, dok se druge dešavaju „iza kulisa“. U oba slučaja, poslovnim liderima je potrebna proaktivna strategija za zaštitu svog poslovanja koja uključuje:

 • Preispitivanje njihovog plana za procenu rizika preduzeća;
 • Ponovno fokusiranje na svoje lance snabdevanja;
 • Uvežbavanje planova za upravljanje krizom, kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe

Plan procene rizika

Kompanije treba da preispitaju svoj plan za procenu rizika za celo preduzeće, sa fokusom na geopolitičke rizike i barijere i prepreke koje je stvorio krizni događaj.

Pregledajte šta podrazumevaju sankcije i vidite kako se one slažu sa rizicima koje ste identifikovali, kako mogu direktno ili indirektno uticati na vaš lanac snabdevanja i kako će uticati na vašu sposobnost poslovanja.

U cilju kontrole odgovorite na sledeće pitanja:

 • Da li je vaš program usklađenosti sa novonastalnom situacijom dobro osmišljen?
 • Da li se efikasno sprovodi?
 • Da li to zaista funkcioniše u praksi?

Lanac nabavke

Geopolitički rizik poput rata u Ukrajini stvoriće barijere, prepreke i prepreke za kretanje robe. Preduzeća moraju duboko da pogledaju svoj ekosistem i utvrde koliko dobro znaju odgovore na ova pitanja:

 • Čime se bave?
 • Šta uzgajaju?
 • Sa čime trguju?
 • Šta konzumiraju?

Otisak i kretanje robe će se promeniti, a preduzeća treba da zauzmu pristup „sada, sledeće, kasnije“ kako bi zaštitili svoj lanac snabdevanja..

Povećana transparentnost – ne samo u kretanju robe već I u zemlji porekla – takođe je od ključne važnosti. Razumevanje trenutnog stanja vašeg lanca snabdevanja omogućava vam da planirate buduće stanje, bilo da se radi o premeštanju preduzeća ili nabavci robe iz drugog mesta ili zemlje.

Plan kontinuiteta poslovanja i oporavka od katastrofe

Ovaj plan obuhvata:

 • Detaljne korake preduzete za upravljanje krizom;
 • Koordinaciju odgovora vaše organizacije na krizu sa ciljem izbegavanja ili minimiziranja štete po profitabilnost, reputaciju ili sposobnost organizacije i
 • Koordinaciju komunikacije između menadžmenta, timova za reagovanje, timova za hitne slučajeve i medija tokom krize.

Planovi za kontinuitet poslovanja i oporavak od katastrofe idu ruku pod ruku i dizajnirani su da budu otporni i obnavljaju organizaciju. Ovi planovi uključuju:

 • Detaljne korake preduzete da bi se obezbedio kontinuitet poslovanja kritičnih za misiju;
 • Definisano planiranje, pripremne i povezane aktivnosti koje imaju za cilj da osiguraju da će kritične poslovne funkcije organizacije nastaviti da rade uprkos ozbiljnim incidentima ili katastrofama koje bi ih inače mogle prekinuti i
 • Detaljne korake za oporavak od katastrofe i/ili krize.

 

Više o ovoj temi pročitajte OVDE