Uspešna kultura inovacija podržava efektivne promene u celoj organizaciji

17. маја 2022 | Vreme čitanja: 3 min

Inovacija je važna za svaku organizaciju, bilo da se radi o biznisu, vladinim institucijama, neprofitnim organizacijama, koledžu ili univerzitetu. To je razlika između velikog uspeha i samo preživljavanja. Inovacije su različite na osnovu toga u kakvom privrednom subjektu radite, šta se dešava na vašem tržištu, gde poslujete i protiv koga se takmičite.

Generalni direktor kompanije Baker Tilly Christine Smith i viši menadžer Claudio Garcia, na vebinaru Baker Tilly, istakli su četiri ključna aspekta inovativnih kultura:

– Inovacije donose vrednost tržištu i pomažu organizacijama da se usredsrede na ono što treba da se promeni kako bi kontinuirano pružale tu vrednost. Tržišta ne miruju; konstitutivne potrebe stalno evoluiraju. Stoga, ni organizacije ne mogu da miruju.

– Inovacija treba da bude očekivani deo kulture organizacije i da osnažuje ljude u celoj organizaciji, zajedno sa specifičnim podsticajima za prepoznavanje inovativnih misli i donošenja odluka.

– Prihvatanje neuspeha kao mogućnosti je od suštinskog značaja. Mnoge organizacije ne ističu da je u redu propasti i da je neuspeh često korak ka značajnim promenama.

Ljudi:

Kao deo pokretača uspeha „ljudi“, Smit je rekao da organizacije sa kulturom inovacija treba da razmotre i eksterne inovacije (usluživanje kupaca), ali i interne inovacije (usmeravanje procesa ili obezbeđivanje pravih alata ili obuke). Organizacije treba da stvore sistem nagrađivanja za inovacije koji je pravedan i transparentan na svim nivoima.

Efikasna integracija tima zahteva da timovi širom organizacije rade zajedno na operacionalizaciji i primeni specifičnih inovativnih ideja. Smith je rekao: „Često otkrijemo da naši klijenti na najvišim nivoima organizacije razumeju šta je cilj inovacije, ali kako se spuštate niže u organizaciji, svaki pojedinac ne razume uvek kako doprinosi uspehu i kako inovacija može ili ne mora da utiče na njih.“

Poslednji deo pokretača uspeha ljudi je upravljanje talentima. Organizacije moraju da osiguraju da imaju zaposlene sa pravim kompetencijama, ali i kapacitetom da razmišljaju inovativno i strateški o tome šta je potrebno da se organizacija razlikuje na tržištu.

Proizvod, program ili usluga:

Garsija je rekao da inovacija treba da bude u skladu sa očekivanjima kupaca, potvrđena kroz kvalitativno i kvantitativno istraživanje. Rekao je, „ključ je angažovati međufunkcionalnu grupu unutar organizacije da generiše te ideje i, što je još važnije, imati efikasan način rangiranja i određivanja prioriteta tih ideja na osnovu efektivnih kriterijuma i filtriranja koje ima najviše smisla za vašu organizaciju.”

Proces, tehnologija i performanse

Ovaj pokretač uspeha koristi podatke i tehnologiju kako bi pomogao organizaciji da potvrdi ono što pokušava da postigne kroz svoje ljude i svoje proizvode, programe ili usluge koje plasira na tržištu. Na primer, pristup „stage gate“ obezbeđuje strukturu za organizaciju da identifikuje prekretnice u donošenju odluka gde se izvodljivost i rizik procenjuju tokom procesa inovacije. Ovo takođe uključuje procenu nakon lansiranja gde se proizvod, program ili usluga prilagođava na osnovu ranih rezultata.

Garsija je rekao: „Želimo da minimiziramo nagađanja i subjektivna mišljenja u našem razvoju inovacija. To možemo optimizovati korišćenjem tehnologije, istraživanja i podataka kako bismo stvorili kulturu donošenja odluka zasnovanu na činjenicama u vezi sa našom strategijom inovacija.

 

 

Izvor: BakerTilly