Značaj CDAO

24. августа 2022 | Vreme čitanja: 2 min

Podaci više nisu prednost – svi ih imaju, ali ne koriste svi svoje podatke u svom najvećem potencijalu. Tu dolazi direktor za podatke i analitiku (CDAO). Primarne motivacije za zapošljavanje CDAO-a variraju, ali prema nedavnom izveštaju Experian-a, tri glavna motiva za zapošljavanje CDAO-a uključuju:

– Iskorišćavanje mogućnosti velikih podataka

– Stvaranje konkurentske prednosti putem podataka

– Imati dosledan pristup za minimiziranje rizika u projektima zasnovanim na podacima

Mnoge kompanije traže da CDAO-i stvore konkurentske prednosti, nove proizvode ili nove usluge u vezi podataka. Zapravo, CDAO ima zadatak da monetizuje, vodi i upravlja podacima organizacije.

Odgovornosti CDAO

Pošto su CDAO relativno nova uloga za većinu organizacija, novi CDAO mogu biti preopterećeni razmišljanjem odakle da počnu, kako da postignu neizvesne ciljeve i šta bi trebalo da bude prioritet. Kompanije koje žele da uspostave CDAO poziciju često imaju koristi od angažovanja spoljnog CDAO-a da preuzme poziciju dok se odeljenje ne popuni i dok se strategije ne postave.

Bez obzira da li radite sa spoljnim resursom ili sa novim zaposlenim, CDAO može da stvori vrednost preduzeća služeći kao katalizator promena, da dovede vašu organizaciju sa mesta gde je danas u željeno buduće stanje.

Jednostavno rečeno, CDAO može da:

– Podigne i da prioritet inicijativama za digitalnu transformaciju: CDAO može da definiše i odredi prioritete transformacija, koje, takođe, mogu da se zaustave bez nadzora stručnjaka.

– Sprovede strategiju koja obuhvata podatke: na osnovu potreba poslovanja i ciljeva rukovodstva, snažna strategija podataka može postati konkurentska prednost.

– Protokoli za balans rizika i sajber bezbednosti: radeći sa direktorom za bezbednost informacija (CISO), CDAO može ojačati bezbednosne kontrole za privatne ili osetljive podatke, dok istovremeno povećava pristup drugim vrednosnim vrstama podataka.

– Vodi korišćenje i upravljanje podacima u celoj organizaciji: CDAO može da iskoristi povezanost podataka kako bi kreirao plan upravljanja koji će pomoći korisnicima podataka da donesu bolje odluke.

– Gradi organizaciju vođenu analitikom: veća je verovatnoća da će organizacije sa CDAO-om koristiti velike podatke i analitiku u svim odeljenjima.

Budućnost CDAO

Dok većina CEO-a i CIO-a prepoznaje da su informacije i podaci imovina, neki mere korist, finansijsku vrednost ili mogućnosti monetizacije svojih informacija i podataka. Kompanije su koristile mogućnosti podataka ne samo da generišu prihod, već i da povećaju lojalnost kupaca i istaknu mogućnosti interne analize. Analitičari veruju da će, kako se monetizacija i poboljšane operativne mogućnosti otkrivaju iz postojećih podataka, biti sve veća potreba da se obezbedi sigurnost i kvalitet podataka klijenata.

 

Saznajte više na: BakerTilly