Godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu

2. марта 2022 | Vreme čitanja: 2 min

Objavljen je podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi za 2021. godinu u Srbiji  koji iznosi 1.089.408 dinara. Ovaj podatak se koristi pri utvrđivanju limita za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu.

 

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu u Srbiji su fizička lica:

  • rezidenti Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji i van Srbije tokom 2021. godine; i
  • nerezidenti, za dohodak ostvaren u Srbiji tokom 2021. godine;

Ukoliko ovako ostvaren dohodak tih fizičkih lica prelazi ukupan neto iznos od 3.268.224 dinara.

 

Dohodak koji podleže oporezivanju je prihod fizičkog lica ostvaren po osnovu zarade, samostalne delatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu, prava industrijske svojine, davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih dobara, prihodi od ugostiteljskih usluga, prihodi sportista i sportskih stručnjaka kao i drugi prihodi shodno članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

 

Ukupan neto dohodak fizičkog lica ostvaren u 2021. godini je oporeziv progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

  • ostvareni oporeziv dohodak do 3.268.224 dinara – neoporeziv;
  • ostvareni iznos oporezivog dohotka do 6.536.448 dinara – oporezivo stopom od 10%;
  • ostvareni iznos oporezivog dohotka koji prelazi 6.536.448 dinara – oporezivo stopom od 15%.

 

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu može se umanjiti za iznos sledećih ličnih odbitaka (ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje):

  • umanjenje za poreskog obveznika: 435.763 dinara;
  • umanjenje za svakog od izdržavanih članova porodice: 163.411 dinara.

 

Uvedena je novina za obveznike koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana imaju manje od navršenih 40 godina života, kojom se dodatno umanjuje zbir godišnjeg dohotka za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, odnosno za 3.268.224 dinara.

 

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu je ponedeljak 16. maj 2022. godine. Podnošenje prijave se vrši elektronskim putem ili u papirnom obliku nadležnoj Poreskoj upravi prema mestu prebivališta obveznika, na obrascu PPDG-2R.

 

Godišnji porez na dohodak se plaća po rešenju Poreske uprave.