FINIZ – Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum

07

децембар 2023
Univerzitet Singidunum

Print

FINIZ – Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum

Saznajte više

TPABeograd
Makedonska 30, (Eurocentar)
11000 Beograd

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se deseta po redu međunarodna naučna konferencija FINIZ 2023 održati u četvrtak, 07.12.2023. godine. S obzirom na kolosalne geopolitičke, ekološke i poslovne promene u svetu, ovogodišnji naziv konferencije je: “Održivi razvoj kao mera uspešnosti savremenog poslovanja”. Nakon niza online formata održavanja konferencije, ovogodišnji FINIZ 2023 biće održan uživo u zgradi Univerziteta Singidunum u ulici Bulevar Peka Dapčevića 47a.

Koncept održivog razvoja danas se sastoji od ekonomskih, društvenih i ekoloških stubova koji zadovoljavaju potrebe sadašnjeg i budućeg poslovnog uspeha. Ovo je postalo od najveće važnosti za usmeravanje poslovnih odluka na svim nivoima organizacija u savremenoj ekonomiji znanja.

Međunarodna naučna konferencija FINIZ 2023 je idealna prilika da svi učesnici predstave svoj rad i rezultate široj javnosti, kao i da razmene iskustva i ideje sa drugim uglednim stručnjacima iz relevantnih oblasti. Dva najbolja rada, u proširenom obliku (30%) biće izabrana i predložena za ubrzani postupak u The European Journal of Applied Economics (M51). Pored toga, posebne sesije na konferenciji biće vezane za projekat COST CA 19130, pod nazivom: Primene veštačke inteligencije u finansijama koja vodi većoj transparentnosti u finansijskoj industriji (Fintech and Artificial Intelligence in Finance – Towards a transparent financial industry) i ORCA-LAB projekat, podržan sredstvima Fonda za nauku Republike Srbije.

SESIJA E

13.45 – 15.00

Sala: 047

Poresko planiranje

Predsedavajući:
prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum

Govornici:

Pravilno poresko planiranje može obezbediti značajne benefite subjektima koji ga sprovode. U Republici Srbiji nedovoljno je zastupljeno poresko planiranje. Razlog je i nedostatak odgovarajućih kadrova. Složenu materiju poreskog planiranja najbolje je približiti kroz ilustrativne primere – jedan interesantan primer će biti prikazan u okviru sesije.

Publikacije

Sustainability Report 2022