Biotehnologija i farmaceutska industrija

| Vreme čitanja: 1 min

U skoro nijednoj drugoj grani globalna konkurencija nije tako jaka, a samim tim i opasnost od preuzimanja od konkurenata je izuzetno velika. Tehnološki napredak primorava kompanije u ovoj grani da konstantno ulažu u istraživanje i razvoj. Neophodno je poboljšanje proizvodnje, prodajne procedure kao i povećanje stepena orijentacije ka klijentu kako bi bili u stanju da postignu tržišnu afirmaciju na duži period. Pri tome, ne treba zanemariti aspekte upravljanja kvalitetom i regionalnu ekonomsku politiku jer su oni od izuzetnog značaja u globalnoj konkurenciji.

Potreba za finansiranjem dugoročnih investicija je izuzetno visoka u oba sektora. TPA vas podržava u svakom modelu finansiranja, uzimajuci u obzir važna poreska pitanja.

Osim toga, naši stručnjaci će vam pomoći da proširite i maksimizirate svoje prednosti, tako što će prateći vaš tempo ponuditi unapređenje u poreskoj oblasti. Kvalitet naše usluge u oblasti računovodstva zagarantovan je imajući u vidu višegodišnje iskustvo koje imamo sa privrednim društvima u ovoj oblasti.