11 zemalja. 1 kompanija. TPA grupa.

26. августа 2016 | Vreme čitanja: 1 min

Dana 5. septembra 2016. godine, TPA grupa je napustila Crowe Horwath mrežu i sada je nezavisan član Baker Tilly Europe Alliance.

U svim zemljama u kojima TPA grupa posluje, naše ime, pa samim tim i naš logo, su promenjeni iz TPA Horwath u „TPA“. Sama grupa je ostala nepromenjena. Prelaskom na brend „TPA“ mi težimo ka našem cilju- da i u budućnosti nastavimo naš uspešan razvoj i da ostvarimo značajan rast.

Međunarodni saveti u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi

Osim u Austriji, TPA grupa posluje u još deset zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope: Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Češkoj Republici i Mađarskoj. Naši klijenti se mogu osloniti na oko 1.000 zaposlenih na 27 lokacija u 11 zemalja.

Novi vidici. Nove mogućnosti.

Naša jasna orijentacija, kao nezavisna grupa firmi u okviru globalno povezanog okruženja, otvara nove vidike i nove mogućnosti.

Podrazumeva se: ne postoje jezičke prepreke za naše savete. U svim našim firmama vam nudimo engleski i nemački desk, gde ćete naći savetnike koji govore engleski i nemački jezik – obezbeđujući perfektnu komunikaciju bez jezičkih grešaka.
Našim klijentima nudimo međunarodno okruženje nađe Evropske TPA grupe, kao i prednosti globalne mreže Baker Tilly International.

 Baker Tilly Logo, baker tilly international, logo baker tilly, international tax advisory

Pročitajte više o TPA grupi i novoj međunarodnoj mreži: