Donošenje pametnih odluka o primeni nove tehnologije može dovesti do organizacionog uspeha

27. марта 2023 | Vreme čitanja: 4 min

Kompanije su godinama tražile različite digitalne tehnologije koje bi im pomogle da bolje služe svojim klijentima i poboljšaju operativnu efikasnost. Izazovi i resursi povezani sa zastarelim procesima i sistemima daju organizacijama ubedljiv case study da investiraju u tehnologiju.

Za finansijske direktore, digitalna transformacija je glavni prioritet, ali samo ako nova tehnologija donosi prihod i utiče na poboljšanje procesne neefikasnosti. Finansijski direktori zahtevaju IT transformacije koje omogućavaju da se posao obavlja u većem obimu, bolje, brže i jeftinije.

Put do zrelosti podataka

Organizacije sve više gledaju na svoje podatke kao na osnovnu prednost onoga što rade. Put do razvoja podataka odražava sposobnost organizacije da tokom vremena drugačije radi sa podacima koje ima.

U ranoj fazi zrelosti podataka, organizacije imaju tendenciju da više manuelno manipulišu ključnim podacima, što obično pruža pogled unazad na poslovanje. Podaci pružaju sliku o tome šta se dogodilo, ali vrlo malo govore organizaciji o tome kuda ide.

Zrelost podataka u organizaciji se kreće od retrospektive do predviđanja, gde podaci pružaju uvid u stvari poput prodajnog procesa, razvoja proizvoda i ispravnih nivoa osoblja. Sa druge strane modela zrelosti podataka, pojačana inteligencija i automatizacija znače da organizacije toliko dobro upravljaju svojim podacima da im je potrebna minimalna ljudska intervencija da bi donele pametne odluke. Najbolji primer su berze, gde kompjuteri uzimaju automatizovanu inteligenciju za donošenje trgovačkih odluka.

Težak deo za organizacije je da znaju šta je moguće da urade sa svojim podacima, da se bore da dobiju tačne podatke, a zatim prerano odustanu od procesa. Zrelost podataka na kraju znači posedovanje odgovarajuće infrastrukture, ne nužno računara i softvera, već pravih ljudi koji razumeju stratešku viziju i usklađuju podatke da bi tu viziju ostvarili. Ukratko, zrelost podataka postaje ključna sposobnost organizacije.

Tehnološka zrelost

Tehnološka zrelost je podjednako važna za organizacije kao i zrelost podataka. Kupovina tehnološkog rešenja zahteva istraživanje u okviru tehnološkog tržišta koje se stalno razvija i menja. Zatim, organizacija mora da implementira i upravlja rešenjem da bi ostvarila njegove pune prednosti.

Preduzeća takođe moraju efikasno da budžetiraju novu tehnologiju, prebacujući sredstva sa održavanja postojećih alata i platformi na tehnologiju kao platformu za rast. Preduzeća su opterećena „tehničkim dugom“, u suštini, troškovima održavanja postojećih tehnoloških rešenja koja ne funkcionišu dobro zajedno. Sa prelaskom tehnologije na cloud, budžetiranje za tehnologiju se pomera i više se odnosi na tekuće pretplate na platforme i tekuće troškove licenci za pristup tim platformama.

Kada prave budžet i case study za nabavku nove tehnologije, preduzeća bi trebalo da uzmu u obzir mogući trošak preuzimanja administrativnog posla koji ljudi danas obavljaju, premeštajući taj posao na automatizovani alat i preraspodeli resurse na više strateških inicijativa.

Apetit za tehnološkim rizikom

Organizacije imaju različite apetite za rizikom i inovacijama u pogledu nove tehnologije. Neki rani korisnici vide konkurentsku prednost u potrošnji tehnologija čim se pojave na tržištu. Neki brzi sledbenici pažljivo prate kako njihovi konkurenti primenjuju nove tehnologije pre nego što uzmu u obzir tu tehnologiju u svojoj sopstvenoj organizaciji. Konačno, tradicionalnije organizacije žele da vide više slučajeva korišćenja pre nego što usvoje novu tehnologiju.

Svaki nivo rizika ima svoje rizike i nagrade. Pošto se tempo tehnologije ubrzao, postoje naznake da kompanije koje su zauzele tradicionalniji pristup novoj tehnologiji prelaze u kategoriju brzih pratilaca, jer dokazi brže izlaze i implementacije novih tehnologija se dešavaju brže u određenim industrijama ili sektorima.

Upravljanje tehnologijom

Nakon prolaska kroz proces razumevanja podataka, tehnološke zrelosti, preraspoređivanja resursa i procesa kako bi efikasno radili, organizacija mora da dobro održava novu tehnologiju. Na primer, ako organizacija premesti aplikacije na cloud, to će stvoriti novu odgovornost u okviru svojih poslovnih funkcija za održavanje i unapređenje konfiguracija povezanih sa tehnologijom cloud-a. Uloga IT-a će se prebaciti na fokusiranje na integracije i potrošnju podataka uzvodno i nizvodno.

Kako početi?

Organizacije se moraju fokusirati na poslovnu stranu kako će novo tehnološko rešenje definisati ili promeniti način na koji oni komuniciraju sa kupcima, graditi nove i inovativne proizvode i poboljšati operativnu efikasnost, a ne samo karakteristike same tehnologije.

Kompanije se suočavaju sa mnogim opcijama kada žele da nadograde postojeće tehnološke platforme ili usvoje novu tehnologiju. Važno je znati da konkurencija povećava ulaganje u tehnologiju, ali je važnije da mudro razmislite o tome kako biste uložili u nju, razumevajući i svoje podatke i tehnološku zrelost. Organizacije moraju da razumeju gde se nalaze i gde žele da budu, ali i kako je to povezano sa strateškim ciljevima organizacije. Na kraju, tehnologija može biti pokretač rasta prihoda.

 

 

 

Izvor: BakerTilly