Elektronsko fakturisanje – trening i asistencija prilikom postavke sistema

20. октобра 2022 | Vreme čitanja: 2 min

Paket usluga elektronsko fakturisanje – trening i asistencija prilikom postavke sistema

Obavezna primena Zakona o elektronskom fakturisanju za sve privredne subjekte koji su obveznici PDV počinje od 1. januara 2023. godine. Ovim zakonom uspostavljen je novi sistem elektronskog fakturisanja preko kojeg će se ne samo izdavati fakture već i evidentirati obračun PDV u određenim slučajevima.

U cilju upoznavanja i razumevanja novog sistema kao i pravila po kojima će se izdavati fakture i vršiti evidentiranje obračuna PDV, pripremili smo trening koji pored teorijskog dela podrazumeva i praktičan rad u okviru portala za elektronsko fakturisanje kroz konkretne primere iz prakse. Pored treninga, pružićemo i asistenciju prilikom postavke sistema elektronskog fakturisanja.

Program treninga:

 • Zakonska regulativa
 • Predmet elektronskog fakturisanja
 • Vrste elektronskih faktura
 • Obveznici elektronskog fakturisanja
 • Obaveza izdavanja elektronske fakture
 • Uporedna analiza sa pravilima propisanim Zakon o PDV
 • Elementi elektronske fakture
 • Funkcionalnosti platforme za elektronsko fakturisanje
 • Pristupanje portalu elektronskog fakturisanja
 • Izdavanje, primanje i statusi elektronskih faktura
 • Elektronsko evidentiranje obračuna PDV
 • Elektronska faktura kao verodostojna izvršna isprava
 • Informacioni posrednici
 • Čuvanje elektronskih faktura
 • Inspekcijski nadzor
 • Specifični slučajevi

Paket usluga uključuje:

 • trening u trajanju od 10 do 15 časova, koji će biti održan 29. novembra 2022. godine;
 • asistenciju prilikom kreiranja tehničkog rešenja u trajanju od 20 časova, gde TPA pruža neophodne instrukcije u vezi sa zakonskim normama.

Dodatno, možemo ponuditi i softversko rešenje koje će vam omogućiti lakše upravljanje vašim ulaznim fakturama i konekciju sa vašim sistemom za pripremu izlaznih faktura.

Smatramo da kroz već dobro poznavanje vašeg poslovanja, trening i asistenciju prilikom postavke sistema elektronskog fakturisanja, možemo pružiti jedinstvenu i kvalitetnu uslugu, pomoću koje ćete na jednostavan način odgovoriti na izazove koji su pred vama.

Cena paketa usluga iznosi 2.100 evra.

Takođe, možete se odlučiti i samo za navedeni trening po ceni od 250 evra.

Trening će biti održan online putem Zoom platforme.

Molimo vas da registraciju za trening pošaljete na office@tpa-group.rs do ponedeljka 28. novembra do 17h.