Godišnji porez na dohodak građana za 2012. godinu

12. јуна 2013 | Vreme čitanja: 1 min

Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi za 2012. godinu u Srbiji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 8/2013 dana 25. januara 2013. godine i iznosi 689.160 dinara.

U skladu sa navedenim, rezidenti, uključujući strance rezidente, čija ukupno isplaćena neto zarada u 2012. godini prelazi iznos od 2.067.480 dinara su u obavezi da podnesu poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

Ukupna neto zarada koja prelazi navedeni iznos je oporeziva progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

  1. Poreska stopa od 10% primenjuje se na iznos zarade u rasponu od 2.067.480 do 4.134.960 dinara
  2. Poreska stopa od 15% primenjuje se na iznos zarade koji prelazi 4.134.960 dinara

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2012. godinu može se umanjiti za iznos propisanih ličnih odbitaka:

  • za poreskog obveznika: 275.664 dinara
  • za svakog od izdržavanih članova porodice: 103.374 dinara

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2012. godinu je 15. mart 2013. godine.

 

Back to Newsletter