Informativna poreska prijava

18. јуна 2013 | Vreme čitanja: 1 min

Ministarstvo finansija i privrede je još jednom objavilo izmene i dopune Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi.

Izmene i dopune pravilnika stupaju na snagu 15. juna 2013. godine. Obaveza poreskih obveznika-fizičkih lica koji ispunjavaju uslove propisane pravilnikom je da Poreskoj upravi dostave informativnu poresku prijavu do 30. juna 2013. godine.

Izmenama pravilnika se sada definiše da se putem informativne poreske prijave dostavljaju podaci od posebnog značaja za utvrđivanje poreske obaveze podnosioca informativne poreske prijave (u prethodnoj verziji pravilnika bilo je definisano da se dostavljaju podaci koji se smatraju podacima od posebnog značaja za fiskalni interes Republike Srbije).

Ni pravilnikom koji je do sada bio na snazi ni najnovijim izmenama nije definisano koja će se poreska obaveza utvrđivati na osnovu podataka iz pomenute prijave.

Druga izmena pravilnika se odnosi na uvođenje mogućnosti poreskog obveznika da Poreskoj upravi dostavi dodatnu dokumentaciju odnosno informacije u vezi sa prijavljenom imovinom, putem pošte, ukoliko time želi da ukaže na neku specifičnost koja postoji u vezi sa njom.

Obveznici koji su već podneli informativnu poresku prijavu u skladu sa odredbama pravilnika koje su važile do dana stupanja na snagu izmena i dopuna nisu u obavezi da ponovo podnose prijavu.

Ostale odredbe pravilnika su ostale nepromenjene.

Detaljnije o informativnoj poreskoj prijavi možete pronaći u našem januarskom i martovskom poreskom biltenu.

Za sva dodatna pitanja TPA Horwath vam stoji na raspolaganju.

 

Back to Newsletter