Izmene zakona koje se tiču obračuna zarade

31. маја 2013 | Vreme čitanja: 1 min

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje stupaju na snagu danas, 30. maja 2013. godine, pa tako i odredbe zakona koje se tiču promene poreske stope na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje počinju da se primenjuju sa današnjim danom.

Na sve obračune zarada i naknade zarada koje treba da budu isplaćene počev od današnjeg dana, primenjivaće se izmenjene odredbe zakona. Ovo znači da, prilikom obračuna zarada odnosno naknada zarada treba primenjivati sledeće odredbe:

  • Stopa poreza na zarade odnosno naknade zarada: 10%;

  • Neoporezivi mesečni iznos zarade: RSD 11.000;

  • Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koja se plaća na teret zaposlenog: 13%

  • Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koja se plaća na teret poslodavca: 11%

  • Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koja se plaća na ostale prihode fizičkih lica: 24%.

Svi isplatioci koji su do jučerašnjeg dana izvršili isplatu dela zarade odnosno naknade zarade, primenjujući dosadašnje odredbe zakona odnosno stope poreza i doprinosa, konačni obračun i isplatu zarada odnosno naknada zarada treba da izvrše takođe prema odredbama zakona koje su važile zaključno sa 29. majom 2013. godine.

Povratak na Tax newsletter

Novosti: