Izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica Crne Gore

20. јануара 2022 | Vreme čitanja: 2 min

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, čije su odredbe u primeni počev od 1. januara 2022. godine. Predmetne izmene, između ostalog, donose nova pravila koja se odnose na transferne cene i visinu poreske stope.

Transferne cene

Najznačajnija izmena odnosi se na obavezu pripreme i dostavljanja dokumentacije o transfernim cenama. Prema novim pravilima, veliki poreski obveznik koji obavlja transakcije sa povezanim licima, dužan je da prilikom podnošenja prijave poreza na dobit, dostavi i dokumentaciju o transfernim cenama.

S druge strane, poreski obveznik koji nema status velikog poreskog obveznika, dužan je da prilikom podnošenja prijave poreza na dobit poseduje dokumentaciju o transfernim cenama i da je na zahtev nadležnog poreskog organa dostavi u roku od 45 dana od dana prijema zahteva.

Takođe, uvedeno je svih pet OECD metoda uz mogućnost primene i drugih metoda.

Navedena tema biće bliže uređena podzakonskim aktom čije se donošenje očekuje u narednih godinu dana.

Stope poreza na dobit pravnih lica, poreza na dobit po odbitku i poreza na kapitalnu dobit

Značajna izmena nastupila je i u delu koji se odnosi na stope poreza na dobit pravnih lica. Naime, stope poreza na dobit su sada progresivne, i to:

  • do 100.000,00 evra oporezive dobiti, poreska stopa iznosi 9% fiksno;
  • od 100.000,01 evra do 1.500.000,00 evra oporezive dobiti porez se plaća u fiksnom iznosu od 9.000,00 evra + za 12% na iznos oporezive dobiti preko 100.000,01 evra;
  • preko 1.500.000,01 evra oporezive dobiti porez se plaća u fiksnom iznosu od 177.000,00 evra + 15% na iznos oporezive dobiti preko 1.500.000,01 evra.

Kada su u pitanju stopa poreza na dobit po odbitku i stopa poreza na kapitalnu dobit, došlo je do uvećanja i navedene stope sada iznose 15%

Tekst propisa možete pronaći na sledećem linku:

https://upravaprihoda.gov.me/vijesti/245587/OBAVJEsTENJE-ZA-PORESKE-OBVEZNIKE-Izmjene-i-dopune-zakona-vezanih-za-domen-poreske-politike-objavljene-u-Sluzbenom-listu-Crne-Go.html