Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

11. јануара 2016 | Vreme čitanja: 2 min

 • Povećan je neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo sa 15 evra na 50 evra (u dinarskom iznosu po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna troškova). Dnevnice isplaćene preko ovog iznosa oporezuju se po stopi poreza na dohodak od 10%.
 • Promenjen je način na koji se obračunava neoporezivi iznos naknade troškova u slučaju korišćenja privatnog automobila za službene potrebe – neoporezivi iznos je jednak 30% cene jednog litra benzina po potrošenoj litri benzina a maksimalno 6.322 dinara mesečno.
 • Uvodi se poreska olakšica za zapošljavanje novih lica, i to za najmanje dva nova zaposlena, koja podrazumeva povraćaj 75% poreza plaćenog na zarade za novozaposlena lica zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. oktobar 2015. godine. Pravo na korišćenje olakšice, pod određenim uslovima, može da ostvari poslodavac:
  • Pravno lice koji je razvrstan kao mikro ili malo pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu; i
  • Preduzetnik.
 • Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđaju povraćaj plaćenih doprinosa za novozaposlena lica pod istim uslovima kao što je to predviđeno Zakonom o porezu na dohodak građana.
 • Osnovica za obračun poreza na zarade za rezidente Srbije koji su upućeni na rad u inostranstvo više nije isplaćena zarada taj rad, već zarada koju bi ta lica ostvarila na istim ili sličnim poslovima u Srbiji.
 • Prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti ili od podzakupa nepokretnosti se sada oporezuju kao posebna vrsta prihoda. Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti je prema ranijem zakonskom rešenju bio klasifikovan kao prihod od kapitala. Ovi prihodi se sada oporezuju sa jedninstvenom stopom poreza od 20% nakon odbitka standardnih troškova od 25%.
 • Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe se smatra prihodom od kapitala.
 • Ostalim prihodima se sada smatraju nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, samo ukoliko prelaze godišnji iznos od 12.000 dinara koji je ostvaren kod jednog isplatioca.
taxnewsletter_januar2016_srb.pdf