Izmene Zakona o porezu na dohodak građana

14. децембра 2018 | Vreme čitanja: 2 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 95/2018 od 8. decembra 2018. godine objavljene su izmene Zakona o porezu na dohodak građana. U nastavku izdvajamo najvažnije izmene zakona.

  • Uvodi se poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija, opcija na akcije ili udela lica povezanog sa poslodavcem, bez naknade ili po povlašćenoj ceni, od poslodavca ili lica povezanog sa poslodavcem uz određena ograničenja u slučaju otuđenja i otkupa sopstvenih akcija ili prestanka radnog odnosa zaposlenog;
  • Uvodi se poresko oslobođenje po osnovu solidarne pomoći prilikom rođenja deteta do visine prosečne zarade isplaćene u Republici po novorođenom detetu;
  • Propisano je poresko oslobođenje za izdatke poslodavca u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu, naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, uključujući i organizovanja sportskih i drugih aktivnosti zaposlenih radi poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnje boljih međuljudskih odnosa u radnom kolektivu pod uslovom da je isto predviđeno aktima poslodavca i da svi zaposleni imaju pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima;
  • Oslobođenja u pogledu plaćanja poreza i doprinosa na zarade u prvoj godini poslovanja novoosnovanog društva i preduzetnika se proširuju i na preduzetnika poljoprivrednika, dok se ovo oslobođenje ukida za novozaposlena lica. Uslov za korišćenje oslobođenja je da mesečna neto zarada osnivača, preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika ne prelazi 37.000 RSD;
  • Obveznikom poreza na prihode od nepokretnosti smatraće se i fizičko lice koje ostvaruje prihod od usluge iznajmljivanja stanova i soba na period duži od 30 dana, a koje se ne smatraju ugostiteljskim uslugama. Osnovicu za oporezivanje ovog prihoda čini bruto prihod umanjen za normirane troškove od 25%;
  • Propisano je da se u prihode od ugostiteljstva ubraja prihod koji fizičko lice ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektu seoskog turističkog domaćinstva. Porez se plaća po rešenju, a obveznik poreza je fizičko lice koje ostvaruje navedene prihode. Oporezivi prihod za kalendarsku godinu čini iznos od 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta. Navedeni prihodi su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana;
  • Navedene izmene primenjuju se od 1. januara 2019. godine, osim izmena u vezi sa oporezivanjem prihoda od iznajmljivanja stanova i soba za period duži od 30 dana i prihoda od ugostiteljstva koje se primenjuju od 1. jula 2019. godine i izmene u vezi sa solidarnom pomoći u slučaju rođenja deteta koja se primenjuje od 16. decembra 2018.