Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

22. маја 2013 | Vreme čitanja: 1 min

Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

 

Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica uvedena su posebna pravila za isplate nerezidentnim pravnim licima iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemima.

Pravilnik kojim je utvrđena lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemima je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 122/2012, a primenjuje se od 26. decembra 2012. godine. Time je uvedena obaveza plaćanja poreza po odbitku po stopi od 25% na prihode po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa (nepokretnosti i pokretnih stvari) i naknada po osnovu usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jedne od zemalja sa ove liste.

Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom - TPA Horwath

Za sva dodatna pitanja TPA Horwath vam stoji na raspolaganju.

Back to Newsletter