Mogućnost primene revidiranih MRS/MSFI na finansijske izveštaje za 2016. godinu

4. јануара 2017 | Vreme čitanja: 1 min

Objavljeno je mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa mogućnošću primene revidiranih MRS/MSFI i izmena i dopuna MSFI za MSP čiji se prevod očekuje tokom 2017. godine prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Ministarstvo finansija je u mišljenju br. 011-00-1051/2016-16 od 23.11.2016. godine obavestilo da se objavljivanje konsolidovanih tekstova svih (novih i revidiranih) MSFI, kao i izmene i dopune MSFI za MSP, u Službenom glasniku Republike Srbije i na internet stranici Ministarstva finansija očekuje tokom 2017. godine.

Međutim, mišljenjem je Ministarstvo finansija potvrdilo da prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu, pravna lica mogu primeniti navedene standarde (uz obelodanjivanje ovih informacija o tome u Napomenama uz finansijske izveštaje), s obzirom da se i u tekstovima MSFI, odnosno MSFI za MSP navodi da je njihova ranija primena dozvoljena, bez obzira što još uvek nisu objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije.

taxnewsletter_januar2017_srb_1_1.pdf