Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu

11. марта 2019 | Vreme čitanja: 1 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 6/2019 od 1. februara 2019. godine objavljen je podatak o najvišoj godišnjoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu.  

Fizičko lice koje je platilo doprinose, odnosno kome su u njegovo ime i u njegovu korist bili plaćeni doprinosi tokom 2018. godine na osnovicu koja u ukupnom iznosu koji prelazi godišnji limit od 3.951.855 dinara, ima pravo na povraćaj tako više plaćenih doprinosa u skladu sa članom 66. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Povraćaj više plaćenih doprinosa vrši nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, na zahtev fizičkog lica a po dobijanju uverenja o plaćenim doprinosima koje izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Povraćaj doprinosa se vrši po rešenju koje donosi Poreska uprava.