Naš fokusirani pristup reviziji

30. јуна 2016 | Vreme čitanja: 2 min

Naša metodologija je orijentisana ka detaljima i fokusirana je na rizike poslovanja, što je, zajedno sa upotrebom tehnologije, postavlja daleko ispred ostalih metodologija. Naš pristup reviziji obuhvata najnovije razmišljanje o upotrebi kontrola i stavlja poseban značaj na ulogu rukovodstva u kontroli poslovanja. Pored razumevanja ove uloge, ključni revizorski partner i menadžer revizije će posvetiti vreme razumevanju sistema vašeg društva i prilagodiće plan revizije sagledavajući pojedinačne delove organizacije i njihove rizike.

Mi ćemo, stoga, fokusirati naš proces revizije na način kojim se vašim društvom upravlja i na one oblasti u kojima postoji veća mogućnost za postojanje nepravilnosti. Ova metodologija će nam omogućiti da usmerimo pažnju na one aspekte poslovanja koji mogu značajno da utiču na finansijske izveštaje, čime ćemo izbeći nepotrebno trošenje vašeg vremena, a potrebu za podrškom vaših zaposlenih svesti na minimum. Naša metodologija fokusirana na poslovne rizike će iskoristiti procenu rizika i kontrole koje su već uspostavljene u vašem društvu. Proces procene rizika se sastoji iz tri faze:

  • Procena – Radićemo zajedno sa Vama kako bismo analizirali sadašnje i buduće nedostatke
  • Zaključak – Identifikovaćemo potencijalni uticaj eventualnih nedostataka na finansijsko izveštavanje
  • Fokus – Fokusiraćemo našu reviziju na rešavanje eventualnih problema proisteklih iz rizika koje smo zajedno identifikovali

 

Naša procena kontrola se takođe sastoji iz tri faze:

  • Identifikacija – Identifikovaćemo procese koje je ustanovilo rukovodstvo za potrebe kontrole ključnih rizika, a zatim ćemo zajedno ustanoviti kako se oni sprovode
  • Procena – Procenićemo u kojoj meri su kontrole efikasne u ublažavanju identifikovanih rizika
  • Testiranje – Na kraju ćemo potvrditi performanse kontrola kroz rigorozne provere i testiranja

 

Povratak na poreske i finansijske vesti

poreske_i_finansijske_vesti_3-2016_3.pdf