Novi set mera Vlade Republike Srbije usmeren ka otklanjanju ekonomskih posledica Covida-19

4. августа 2020 | Vreme čitanja: 3 min

Dana 30. jula 2020. godine, na predlog Ministarstva finansija, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak kojim se usvaja novi set mera usmeren ka otklanjanju ekonomskih posledica korona virusa u Srbiji. Ukupna vrednost mera je oko 5,8 milijarda evra, što čini oko 12,5% srpskog BDP-a. Mere, prema najavama, će biti dostupne samo kompanijama koje nisu otpustile više od 10% svojih zaposlenih u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Mere koje su donete u Zaključku se mogu grupisati po vrstama mera u sledeće grupe:

Novčana pomoć privatnom sektoru

 • Direktna uplata novčanih sredstava preduzetnicima, mikro, malim i srednjim kompanijama u privatnom sektoru koje su ostvarile pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom – uplata pomoći u visini od 60% direktnih davanja koja su isplaćena obvezniku u julu 2020. godine. Direktna davanja će se izvršiti automatski u avgustu i septembru 2020. godine.
 • Direktna pomoć velikim kompanijama u privatnom sektoru koje su ostvarile pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i koja to pravo nisu izgubile – pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta 2020. godine podnesu SL Obrazac:
  • u avgustu i septembru 2020.godine za mesec jun i jul 2020. godine i to za zaposlene za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u junu, odnosno julu 2020. godine – uplata pomoći u od 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.
 • Direktna pomoć ostalim privrednim subjektima
  • u ovu grupu se svrstavaju privredni subjekti koji ne spadaju u prethodne dve kategorije i privredni subjekti koji su registrovani ili stekli status obveznika za PDV nakon 15. marta 2020. godine zaključno sa 20. julom 2020. godine – pod uslovom da najkasnije 15. septembra 2020. godine podnesu Obrazac PPP-PD za avgust 2020. godine (unosom u polje 1.4. datum plaćanja 5. januar 2021. godine).
  • pravo na direktna davanja ostvaruju i preduzetnici paušalci kao i preduzetnici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti i nemaju zaposlene niti su se opredelili za isplatu lične zarade – direktna davanja se ostvaruje automatski.
  • ovim subjektima se direktna davanja isplaćuju u septembru 2020. godine u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Korisnici direktne pomoći, novčana davanja mogu da iskoriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine nakon čega se namenski računi gase.

 

Poreske mere

 • Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za jedan poreski period (avgust 2020. godine) uz kasniju otplatu nastale obaveze. Ova mera će biti dostupna svim kompanijama u privatnom vlasništvu – preduzetnicima, mikro, malim i srednjim kompanijama.
 • Za grupu ostalih privrednih subjekata, porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za koje je rok plaćanja septembar 2020. godine, rok za plaćanje se pomera na 5. januar 2021. godine.
 • Zaključkom nije omogućeno odlaganje plaćanja akontacija za porez na dobit.

 

Moratorijum obaveza po osnovu kredita i lizinga

Narodna Banka Srbije (NBS) je donela Odluku o privremenim merama za banke i davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

 • Odlukom se propisuje obaveza banaka i davaoca finansijskog lizinda da dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i pravnim licima), ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum) ne kasnije od petka 31. jula 2020. godine.
 • Ponuda moratorijuma odnosi se samo na obaveze koje su odobrene dužniku pre 28. jula 2020. godine, a dospevaju u periodu od 1. avgusta do 30. septembra 2020. godine, kao i na dospele a neizmirene julske obaveze.
 • Banka i davaoci finansijskog lizinga su dužni u skladu sa Odlukom da dostave novi plan isplate dužnicima, obustave isplate po trajnim nalozima, usklade interne akte sa Odlukom, izveštavaju NBS na mesečnom nivou, snose trošak sprovođenja moratorijuma.