Obaveznost revizije

30. јуна 2016 | Vreme čitanja: 2 min

Revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja je obavezna za:

 • velika i srednja pravna lica,
 • javna društva (definisana Zakonom o tržištu kapitala) nezavisno od njihove veličine,
 • sva pravna lica čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti i
 • matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje, odnosno pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica.

 

Rok za potpisivanje ugovora o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu je:

 • 30. septembar 2016. godine (za pravna lica čija je poslovna godina ista kao i kalendarska);
 • tri meseca pre isteka poslovne godine na koju se revizija odnosi (za pravna lica čija je poslovna godina različita od kalendarske).

 

Pravna lica se razvrstavaju u zavisnosti od

 • prosečnog broja zaposlenih,
 • poslovnog prihoda i
 • prosečne vrednosti poslovne imovine.

 

Veličina

Kriterijumi

Od

Do

1

2

3

4

Mikro pravno lice

Prosečan broj zaposlenih

< 10

Poslovni prihodi

< 700.000 EUR

Prosečna vrednost poslovne imovine

< 350.000 EUR

Malo pravno lice

Prosečan broj zaposlenih

10

50

Poslovni prihodi

700.000 EUR

8.800.000 EUR

Prosečna vrednost poslovne imovine

350.000 EUR

4.400.000 EUR

Srednje pravno lice

Prosečan broj zaposlenih

50

250

Poslovni prihodi

8.800.000 EUR

35.000.000 EUR

Prosečna vrednost poslovne imovine

4.400.000 EUR

17.500.000 EUR

Veliko pravno lice

Prosečan broj zaposlenih

> 250

Poslovni prihodi

> 35.000.000 EUR

Prosečna vrednost poslovne imovine

> 17.500.000 EUR

 

 • U mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja ne prelaze dva kriterijuma navedena u koloni 4 tabele.
 • U mala i srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja prelaze dva kriterijuma navedena u koloni 3 tabele, ali ne prelaze dva kriterijuma navedena u koloni 4 tabele.
 • U velika pravna lica razvrstavaju se pravna lica koja prelaze dva kriterijuma navedena u koloni 3 tabele.

 

Novoosnovana pravna lica razvrstavaju se na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslovnu godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, a utvrđeni podaci koriste se za tu i narednu poslovnu godinu.

 

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, sledeća pravna lica se smatraju velikim pravnim licima:

 • Narodna banka Srbije (NBS),
 • banke i druge finansijske institucije nad kojima nadzor vrši NBS,
 • društva za osiguranje,
 • davaoci finansijskog lizinga,
 • dobrovoljni penzijski fondovi,
 • društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima,
 • otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi,
 • društva za upravljanje investicionim fondovima,
 • berze i brokersko-dilerska društva,
 • faktoring društva.

Povratak na poreske i finansijske vesti

poreske_i_finansijske_vesti_3-2016_0.pdf