Objavljen Pravilnik o PDV-u, koji počinje da se primenjuje od 01. juna 2021. godine

28. априла 2021 | Vreme čitanja: 2 min

U Sl. glasniku broj 37/2021 od 14.04.2021. godine je objavljen Pravilnik o porezu na dodatu vrednost koji počinje da se primenjuje počev od 01.07.2021. godine.

Novi Pravilnik u određenim oblastima donosi izmene koje predstavljaju samo preciziranje odnosno ugrađivanje već potvrđenih stavova nadležnih organa kroz mnogobrojna mišljenja ali donosi i izmene koje su suštinske prirode i vrlo značajne.

Novim Pravilnikom se zamenjuju pojedinačni pravilnici iz oblasti PDV-a, koji su sada u primeni s tim što će se postojeći pravilnici primenjivati samo u slučaju kada je promet dobara i usluga nastao posle 01.07.2021. godine, ako je za taj promet naplaćen, odnosno plaćen avans zaključno sa 30.06.2021. godine.

Najznačajnije izmene suštinske prirode se odnose na:

 • definiciju poslovne celine (kod prenosa dela imovine kao poslovne celine smatra se da prometa u smislu Zakona o PDV nije izvršen);
 • promete koji se ne smatraju prometom iz oblasti građevinarstva bez obzira na vrednost tog prometa;
 • pravila o sporednom prometu uz promet iz oblasti građevinarstva i obrnuto;
 • preciziranje vrste dobara koja se neće smatrati reklamnim materijalom (niti ulaziti u ukupnu vrednost reklamnog materijala – 0,25% ukupnog prometa);
 • poreska oslobođenja sa pravom na odbitak (posebno kod usluga prevoza dobara povezanih sa uvozom i oslobođenje za primljeni avans kod izvoza dobara)
 • utvrđivanja osnovice za promet uz naknadu (uređen je PDV tretman povratne ambalaže i uticaj na osnovicu);
 • izmenu poreske osnovice (uslovi za smanjenje obračunatog PDV po osnovu smanjenja osnovice, slučajevi kada (ne)dolazi do izmene osnovice, uslovi kada se smatra da je dobrima istekao rok trajanja);
 • izdavanje i sadržinu računa (mogućnost izostavljanja podatka o datumu prometa);
 • postupanje u slučaju opoziva, odnosno otkaza PDV punomoćstva.

Izmene koje su zapravo dopune ili preciziranja se odnose na:

 • zamenu dobara u garantnom roku;
 • usluge povezane sa nepokretnostima;
 • srazmerni poreski odbitak; i
 • nove posebne evidencije za vrednosne vaučere i povratnu ambalažu.

Za sva pitanja stručni tim TPA Srbija Vam stoji na raspolaganju.