Objavljene kamatne stope po principu „van dohvata ruke“ za 2014. godinu

5. марта 2015 | Vreme čitanja: 1 min

Kamatne stope iz ovog pravilnika za banke i davaoce finansijskog lizinga su:

 • 7,14% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 4,39% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 3,12% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 5,86% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 4,42% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 13,00% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB.

Kamatne stope iz ovog pravilnika za druga privredna društva su:

 • 13,82% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 11,12% na dugoročne kredite u RSD;
 • 6,57% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 5,79% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 8,49% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 7,07% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 5,28% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 5,74% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Pravilnik je objavljen 2. marta 2015. godine u Službenom glasniku Republike Srbije broj 023/2015 a stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja.

 

poreskevesti_mart2015_srb_0.pdf