Poreske i finansijke vesti 3/2015

4. августа 2015 | Vreme čitanja: 1 min

Teme ovih poreskih vesti su sledeće:

1. Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

2. Nacrt zakona o ulaganjima

3. Momenat nastanka poreske obaveze kod dodele akcija zaposlenima

4. Pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva

 

taxnewsletter_jul2015_srb_3.pdf