Pravilnik o ostvarivanju poreskog oslobođenja po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene

31. јула 2019 | Vreme čitanja: 2 min

Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 50/2019 od 9. jula 2019. godine. U nastavku su izdvojene ključne novine koje uvodi Pravilnik.

Pravilnik je stupio na snagu 20. jula 2019. godine.

Poresko oslobođenje je propisano za:

  • primanja zaposlenog po osnovu rekreacije na radnom mestu; i
  • za naknadu troškova kolektivne rekreacije i za organizovanje sportskih događaja i aktivnosti koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između zaposlenih.

Poresko oslobođenje po osnovu pružanja pomenutih pogodnosti se može ostvariti pod sledećim uslovima:

  • ukoliko su takvi izdaci dokumentovani;
  • ukoliko je poslodavac plaćanja izvršio direktno na račun dobavljača;
  • ukoliko su opštim aktom poslodavca uređena prava zaposlenih na rekreaciju odnosno sportski događaji i aktivnosti; i
  • ukoliko svi zaposleni imaju pravo na pogodnosti iste vrste, obima i kvaliteta.

 Pravilnik preciznije definiše troškove rekreacije zaposlenih na radnom mestu (izgradnja/adaptacija prostorija i/ilil nabavka opreme za rekreaciju i sl.) kao i šta se podrazumeva pod naknadom troškova kolektivne rekreacije (zakup termina u sportskoj hali, korišćenje teretane, otvorenog/zatvorenog bazena i sl.). Takođe, Pravilnikom je definisan način ostvarivanja poreskog oslobođenja po ovim osnovama kada postoje specifične okolnosti kod poslodavca kao što je veliki broj zaposlenih, fizički podeljene organizacione jedinice i sl.

Ukoliko poslodavac zapošljava lica kojima je potrebna specifična vrsta, kvalitet i obim rekreacije, pravo na poresko oslobođenje će se ostvariti ukoliko se to dokumentuje adekvatnim lekarskim izveštajem.

U slučaju organizovanja sportskih događaja i aktivnosti koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa zaposlenih i poslodavca, Pravilnikom je propisano da će poresko oslobođenje biti primenjivo ukoliko pravo na učešće ima najmanje 70% od ukupnog broja zaposlenih i ako to pravo koristi najmanje 70% zaposlenih koji imaju pravo na učešće.