Primena standarda u finansijskom izveštavanju

30. јуна 2016 | Vreme čitanja: 1 min

Shodno odredbama Zakona o računovodstvu, velika pravna lica, matična pravna lica i javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), dok mala i srednja pravna lica primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP).

Mikro i druga pravna lica, nezavisno od veličine, primenjuju Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica.

Zakonom je predviđena mogućnost izbora u nekim slučajevima, kao što je prikazano u tabeli koja sledi:

Subjekti

MSFI

MSFI za MSP

Pravilnik za mikro i druga pravna lica

Velika pravna lica

X

X

Srednja pravna lica

X

Mala pravna lica

X

X

Mikro pravna lica

X

Standardi moraju da se primenjuju u kontinuitetu. Prema tome, ako srednje pravno lice odluči da primenjuje MSFI, mora da primenjuje MSFI sve dok ne postane malo pravno lice.

 

Povratak na poreske i finansijske vesti

poreske_i_finansijske_vesti_3-2016_1.pdf