Pripravnik za pravne poslove

3. новембра 2022 | Vreme čitanja: 2 min

Uslovi za apliciranje:

 • Diplomirani Pravnik
 • Minimum jedna godina radnog iskustva na sličnoj poziciji
 • Preciznost, analitičnost, pravilno tumačenje odredbi i definisanih procedura
 • Poštovanje rokova, detaljnost i sistematičnost u radu
 • Poslovnu pisanu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku
 • Usvajanje korporativne kulture i komunikaciju sa klijentima
 • Poznavanje engleskog jezika (nivo B2 ili viši)

Opis posla:

 • SPN – izmena internih pravnih akata i procedura – po potrebi, prijem novih klijenata i praćenje postojećih klijenata kao i priprema neophodne dokumentacije, pregled primljene dokumentacije, a u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
 • GDPR
 • Pregled postojećih nacrta ugovora sa klijentima
 • Priprema ugovora o radu
 • Priprema poreskih punomoćja
 • Zaključivanje i priprema ugovora o podzakupu
 • Priprema dokumentacije za otkaz ugovora klijentu
 • Priprema dokumentacije za sporazumni raskid ugovora o radu i sl.
 • Komunikacija sa APR za interne potrebe i potrebe klijenta
 • Priprema dokumentacije za APR
 • Otvaranje računa u banci za klijente po potrebi
 • Podnošenje prijave stvarnih vlasnika za TPA klijente,

Šta nudimo:

 • Rad u visoko stručnom timu sa mentorskim pristupom
 • Interne treninge i edukacije
 • Pristup stručnim časopisima, knjigama i aplikacijama
 • Klizno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme jednom mesečno
 • Mogućnost kombinovanog rada od kuće i iz kancelarije
 • Planiranje i praćenje profesionalnog razvoja zaposlenog u cilju ostvarivanja individualnih poslovnih ciljeva
 • Priliku za profesionalni rast, razvoj i napredak u okviru kompanije
 • Voćni dan
 • Timske aktivnosti i okupljanja tokom godine

 

Rok za prijavu je 18. 11. 2022. putem mejl adrese hr@tpa-group.rs

 

*Samo kandidati koji uđu u uži krug selekcije biće obavešteni.