Produžen rok za podnošenje informativne poreske prijave do 30. juna 2013. godine

12. јуна 2013 | Vreme čitanja: 1 min

Produžen rok za podnošenje informativne poreske prijave do 30. juna 2013. godine

Ministarstvo finansija i privrede je izdalo saopštenje 26. marta 2013. godine kojim je prihvatilo predlog Poreske uprave da se rok za podnošenje informativne poreske prijave produži do 30. juna 2013. godine. Izmene i dopune Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi su objavljene u Službenom glasniku RS broj 28/2013 od 26. marta 2013. godine i stupaju na snagu narednog dana od dana objave.

Ministarstvo finansija i privrede je na predlog Poreske uprave izvršilo sledeće izmene i dopune Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi:

  • produžen je rok za podnošenje informativne poreske prijave do 30. juna 2013. godine; i
  • promenjena je vrednost pojedinačne pokretne imovine koja je predmet prijavljivanja sa dosadašnjih 100.000 na 550.000 dinara.

Poreska uprava je takođe predložila i izmenu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koja predviđa da se svakome ko ne prijavi imovinu u propisanom roku, u smislu Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi, izrekne kazna od 3% vrednosti celokupne imovine.

Detaljnije o informativnoj poreskoj prijavi možete pronaći u našem januarskom i martovskom poreskom biltenu.

Za sva dodatna pitanja TPA Horwath vam stoji na raspolaganju.

 

Back to newsletter