Radna dozvola prema predlogu zakona

28. новембра 2014 | Vreme čitanja: 4 min

Predlog zakona predviđa da postupak izdavanja, obnavljanja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad sprovodi organizacija nadležna za poslove zapošljavanja – Nacionalna služba za zapošljavanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Dozvolom za rad smatra se akt na osnovu kojeg stranac može da se zapošljava ili samozapošljava u Srbiji, u skladu sa predlogom zakona. Shodno tome, predlog zakona predviđa dve vrste radnih dozvola, i to:

  • ličnu radnu dozvolu; i
  • radnu dozvolu.

Za isti vremenski period boravka stranca u Srbiji može biti izdata samo jedna vrsta dozvole za rad.

 

1.1.     Lična radna dozvola

Lična radna dozvola omogućava samozapošljavanje stranca u Srbiji. Lična radna dozvola se izdaje na zahtev stranca pod uslovom da stranac ima odobrenje za stalno nastanjenje, status izbeglice ili ako pripada posebnoj kategoriji stranaca u Srbiji. Pored toga, lična radna dozvola se izdaje radi spajanja porodice i na zahtev užeg člana porodice stranca.

 

1.2.     Radna dozvola

Stranac sa radnom dozvolom u Srbiji može da obavlja samo poslove za koje je izdata dozvola. Poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. U tom slučaju, postoji pretpostavka da je radni odnos trajao najmanje tri meseca, osim ako se ne dokaže drugačije.

 

1.2.1.     Radna dozvola za zapošljavanje

Radna dozvola za zapošljavanje se izdaje na zahtev rezidentnog poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada u Srbiji u trenutku podnošenja zahteva za dozvolu. Dozvola se izdaje strancima koji imaju odobrenje za privremeni boravak i koji ispunjavaju sve uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na odgovarajuće zahteve posla, znanja i veštine, kvalifikacije, prethodno iskustvo, itd. Radna dozvola za zapošljavanje se izdaje za planirani period zaposlenja, ali ne može da se izda na period koji je duži od vremena trajanja privremenog boravka.

 

1.2.2.     Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja se izdaje na zahtev rezidentnog poslodavca, i to za:

  • Upućena lica: U slučaju kada je lice zaposleno kod nerezidentnog poslodavca upućeno od strane tog nerezidentnog poslodavca na rad u srpsko društvo bez zaključivanja lokalnog ugovora o radu. Pod uslovom da su ispunjeni svi relevantni uslovi (npr. postoji pismo o upućenju  kao i ugovor između nerezidentnog i rezidentnog poslodavca), radna dozvola se izdaje za period za koji je zaključen ugovor između domaćeg i stranog poslodavca, a koji nije duži od jedne godine (osim ako nije drugačije određeno relevantnim međunarodnim ugovorom).
  • Kretanje u okviru privrednog društva (tzv. secondment): Izdaje se na zahtev ogranka, odnosno zavisnog društva koje je registrovano u Srbiji, u cilju privremenog premeštanja zaposlenih na rad u ogranak (ili u zavisno društvo). Kako bi dobili status ovako upućenih lica, stranci moraju da budu zaposleni u stranom društvu najmanje godinu dana pre upućenja i to na poziciji direktora odnosno menadžera ili kao specijalisti za pojedine oblasti (ključno osoblje) za potrebe upućenja. Takođe, uređeno je i izdavanje radne dozvole  za strane pripravnike. Ova dozvola se izdaje na period dok traje privremeni boravak, ali ne duže od jedne godine.
  • Nezavisni profesionalci i samozaposlena lica: Izdaje se za fizička lica koja obavljaju poslove u Srbiji i koja imaju zaključen ugovor sa lokalnim poslodavcem. Radna dozvola se izdaje na period koji je potreban za obavljanje posla ali ne duže od godinu dana.

1.1.1.     Radna dozvola za samozapošljavanje u Srbiji

Radna dozvola se izdaje na zahtev stranca koji ima odobrenje za privremeni boravak u Srbiji. Ova radna dozvola se izdaje na period dok traje odobrenje za privremeni boravak, a najduže na godinu dana uz mogućnost produženja pod uslovom da stranac dokaže da nastavlja obavljanje istog posla pod uslovima pod kojima je izdata dozvola. U postupku dobijanja dozvole, stranac mora da podrži svoje poslovanje u Srbiji, odnosno da iznese relevantne dokaze da ima pravo da samostalno obavlja svoje poslovne aktivnosti u Srbiji kao na primer da poseduje relevantne kvalifikacije, poslovni prostor, neophodnu opremu, itd. Stranac koji dobije radnu dozvolu za samozapošljavanje u obavezi je da započne obavljanje poslova za koje je radna dozvola izdata u roku od 90 dana od dana dobijanja te dozvole.

Zahtev za produženje svih vrsta radnih dozvola mora se podneti u periodu između 30 i 15 dana pre isteka važeće dozvole.

TPA Horwath Srbija – Poresko savetovanje

poreske_vesti_predlog_zakona_o_zaposljavanju_stranaca_oktobar2014_tpahorwathserbia_0.pdf