Važeće kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2016. godinu

23. фебруара 2017 | Vreme čitanja: 1 min

Ministarstvo finansija je u februaru 2016. godine objavilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“, koji važi i za 2015. i za 2016. godinu i primenjuje se na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za banke i davaoce finansijskog lizinga su:

 • 6,29% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 13,46% na dugoročne kredite u RSD;
 • 3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB.

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za druga privredna društva su:

 • 10,81% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 9,99% na dugoročne kredite u RSD;
 • 5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

 

taxnewsletter_februar2017_srb_1.pdf