Zakon o dopunama Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju

10. маја 2021 | Vreme čitanja: 1 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 044/2021 od 29.04.2021. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju. Zakon stupa na snagu 7. maja 2021. godine, a u nastavku izdvajamo izmene.

Osnovna sadržina dopune ovog Zakona odnosi se na preciziranje u pogledu utvrđivanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena u određenom periodu, a za koju je obveznik dužan da sam obračuna i plati doprinose. Naime, doprinosi se utvrđuju rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana za lica koja obračunavaju i plaćaju doprinose po principu samooporezivanja po osnovu ostvarene ugovorene naknade. Period za koji su pomenuta lica dužni da plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje je počev od 1. januara 2015. godine i zaključno sa 31 decembrom 2021. godine.