Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

22. децембра 2021 | Vreme čitanja: 1 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 118/2021 od 9.12.2021. godine objavljen je Zakon o dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Usvojena je samo jedna dopuna, koja omogućava obvezniku da kapitalni dobitak ostvaren prenosom prava intelektualne svojine u kapital rezidentnog pravnog lica ne uključi u oporezivu dobit, uz propisivanje uslova koje je potrebno ispuniti kako obveznik ne bi izgubio pravo na ovu poresku olakšicu. Dopuna zakona primenjuje na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze za 2022. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2022. godini.