Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

22. децембра 2021 | Vreme čitanja: 2 min

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 118/2021 od 9.12.2021. godine objavljeni su Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U nastavku izdvajamo najvažnije izmene Zakona:

  • Povećanje neoporezivog iznosa zarade na 19.300 dinara – od 1.1.2022. godine;
  • Smanjenje stope doprinosa za PIO na 25% – od 1.1.2022. godine;
  • Nova olakšica za novozaposlena lica koja u periodu od 1.1.2019. do 28.2.2022. nisu imala status osiguranika zaposlenog, preduzetnika, niti osnivača zaposlenih u svom društvu – poslodavac se oslobađa 70% obračunatog poreza na zarade, zaključno sa 31.12.2024. godine. Minimalna mesečna zarada ne može biti niža od 76.500 (bruto 1). Ova olakšica će se primenjivati od 1.3.2022. godine;
  • Umanjenje u pogledu godišnjeg poreza na dohodak građana za obveznike koji imaju manje od 40 godina života – zbir zarada, oporezivog prihoda od samostalne delatnosti i oporezivih prihoda od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine dodatno se umanjuje za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Ova pogodnost će se primenjivati od 1.1.2022. godine.
  • Uvedenena je nova olakšica koja će uz ispunjenje propisanih uslova moći da se koristi od 1. marta 2022. godine, koju će moći da primenjuju poslodavci koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Republike Srbije. Navedena olakšica se ne odnosi samo na nove zaposlene, već se uz ispunjenje uslova može koristiti i po osnovu isplate postojećim zaposlenima. Navedeni poslodavac se oslobađa plaćanja 70% poreza na zarade i 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja ili razvoja u odnosu na puno radno vreme. Napominjemo da oslobođenje mogu da koriste pravna lica koja istraživanje i razvoj sprovode za svoj račun i zadržavaju vlasništvo na nematerijalnoj imovini koja može nastati istraživanjem.
  • Produžava se period primene poreskog oslobođenja po osnovu zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica, pri čemu su propisani dodatni uslovi za nastavak ostvarivanja prava do kraja 2025. godine.