„CEE/SEE Transfer Pricing Solutions“ seminar

18. децембра 2015 | Vreme čitanja: 2 min

3. decembra 2015. godine TPA, u saradnji sa centralom u Austriji, bila je domaćin seminara na temu „Transferne cene za centrale u Austriji“.

„BEPS“ akcioni plan

OECD „Base Erosion and Profit Shifting“ („BEPS“) akcioni plan donosi mnogo novih pravila, posebno u vezi sa transfernim cenama: obaveznu dokumentaciju u vezi sa transfernim cenama, nova pravila u vezi sa naplatom usluga, de facto ukidanje sporazuma o doprinosima, i pojačan fokus na uticaju nematerijalnih ulaganja. Ovo su teme o kojima diskutuju poreski stručnjaci u celom svetu.

Stručnjaci za transferne cene iz istočne Evrope

Kompanija TPA Horwath je predstavila aktuelne studije slučaja iz perpektive centrala kompanija. Matthias Petutschnig, pomoćni profesor Fakulteta za ekonomiju i poslovanje, Univerziteta u Beču, bio je moderator na panelnoj diskusiji. Panelna diskusija između stručnjaka za transferne cene iz kompanije TPA Horwath Austrija, Češka Republika, Poljska, Rumunija, Srbija i Slovačka dala je jasniju sliku na teme: dokumentacija u vezi sa transfernim cenama, naplata usluga i nematerijalna ulaganja na bazi grupe i stvaranje vrednosti.

U Panelnoj diskusiji učestvovali su lokalni TPA stručnjaci za transferne cene:

Pregled aktuelnih standarda u Austriji i regionu centralnoistočne i jugoistočne Evrope

Predstavljen je pregled aktuelnih standarda u Austriji i zemljama centralne i jugoistočne Evrope, identifikovane su konfliktne zone i pružen uvid gde su uticaji akcionog plana „BEPS“ već vidljivi u poreskim kontrolama. Glavna tema je takođe bila koje su zemlje prve usvojile pravila „BEPS“ akcionog plana.

Seminar o transfernim cenama, čiji je organizator bila kompanija TPA u Beču, pružio je učesnicima kompaktne informacije o novinama iz oblasti transfernih cena.