U celom svetu. Međunarodni savetodavac.

Pružanje pravih saveta zahteva jaku mrežu.

TPA Grupa je nezavisan član „Baker Tilly Europe Alliance“ i zahvaljujući toj činjenici u stanju je da svojim klijentima obezbedi mrežu u celom svetu savetnika za poreska pitanja, revizore i konsultante.

Zbog naše povezanosti sa mrežom „Baker Tilly International“, 11 zemalja nezavisne TPA Grupe savršeno je povezano na globalnom nivou i u stanju smo da pružamo usluge visokog kvaliteta u svim glavnim poslovnim centrima i regionima sveta. 

 Baker Tilly Europe Alliance map

Naši klijenti imaju koristi od direktnih kanala za obavljanje komunikacija i struktura koje donose direktno odluke, i imaju pristup vrhunskim međunarodnim konsultantima koji se mogu pohvaliti odličnim poznavanjem situacije na tržištu koja je u svakom trenutku prisutna u svakoj od njihovih zemalja. 

Na najvažnijem evropskom tržištu, Nemačkoj, TPA grupa veoma tesno sarađuje sa vodećim i veoma uspešnim članom Baker Tilly International, konkretno, sa renomiranom nemačkom konsultantskom kućom Baker Tilly Roelfs koja radi na 12 lokacija u Nemačkoj i zapošljava više od 1.000 lica.

Baker Tilly Logo, baker tilly international, logo baker tilly, international tax advisory

Mreža „The Baker Tilly International“ u ovom se trenutku sastoji od 165 nezavisnih članova u 141 zemlji u kojima ukupno radi 28.000 lica u 745 kancelarija, što čini da je ona među prvih 10 globalnih konsultantskih mreža.

.               Pročitajte više o TPA – vašem partneru u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.