Uslove korišćenja

Korisnik je saglasan da informacije dobijene od korisnika mogu da se koriste, obrađuju i čuvaju za potrebe istraživanja tržišta i marketinga. Ove informacije će TPA Horwath koristiti u cilju poštovanja zakonskih propisa, platnog prometa i u reklamne svrhe. Korisnik je saglasan da se ovim šalje propagandni materijal za
TPA Horwath. Ovo ovlašćenje se može povući u svakom trenutku putem e-maila na service@tpa-horwath.rs.