Finansijsko restrukturiranje

| Vreme čitanja: 1 min

S vremena na vreme događaju se krize u poslovanju. Uzroci mogu da budu promene koje se događaju na tržištu (pad prodaje, konkurencija, tehnološke promene), promene unutar kompanije (novčani tokovi, bonitet, kapital, upravljanje) i makro-ekonomske promene (ekonomska situacija, propisi, zakoni, državna intervencija). Odgovarajućim strategijama reorganizacije može se povećati vrednost za sve interesne grupe.

Naše usluge:

  • analiza postojećeg stanja, kratkoročne i srednjoročne potrebe za likvidnošću
  • (strateški) pregledi poslovanja
  • analiza mogućih koncepata reorganizacije
  • analiza kritičnih faktora i predloga za poboljšanje operativnih performansi
  • analiza scenarija korišćenjem simulacionih modela
  • prognoze u pogledu nastavka poslovanja
  • ekonomska podrška u restrukturiranju, uključujući i kontrolu sprovedenih koraka
  • traženje investitora (finansijskog investitora, strateškog investitora) radi obezbeđivanja dugoročnog finansiranja poslovanja
  • podrška u pregovorima sa bankama

 

Poslovno savetovanje