Kontroling

| Vreme čitanja: 1 min

Može se upravljati samo onim što se može kontrolisati, pa je samim tim potrebno da korporativno planiranje funkcioniše.

TPA pruža podršku kompanijama u procesu korporativnog planiranja i prilikom uspostavljanja i razvoja funkcije kontrolinga i sistema izveštavanja u kompaniji. Na vaš zahtev, TPA, u funkciji spoljnog saradnika, može upravljati kontrolingom i sistemom izveštavanja za svoje klijente ili može sastaviti odgovarajuće izveštaje za banke u cilju obezbeđivanja potrebne transparentnosti u pogledu korporativnog razvoja za investitora.

Naše usluge:

  • Nadzor i razvoj strateškog i operativnog kontrolinga
  • podrška prilikom korporativnog planiranja uz razmatranje rizika
  • preuzimanje procesa kontrolinga i sistema izveštavanja
  • uspostavljanje sistema izveštavanja banaka

 

Poslovno savetovanje