Korporativne finansije

| Vreme čitanja: 1 min

Glavni izazov sa kojim se svaka kompanija suočava je održavanje adekvatne strukture finansiranja i obezbeđivanje najvažnijih resursa. TPA može da vam pruži podršku prilikom finansijskog planiranja, obezbeđenja eksternih izvora finansiranja, prilikom pregovora sa bankama, kod dokapitalizacije i u slučajevima spajanja i pripajanja.

Naše usluge:

  • planiranje finansiranja i likvidnosti
  • optimizacija funkcionisanja sistema upravljanja gotovinom i likvidnošću (Cash Flow Management)
  • savetovanje u kreiranju strukture eksternih i sopstvenih izvora finansiranja
  • priprema i podrška u pregovorima sa potencijalnim investitorima

 

Poslovno savetovanje