Organizacija & IT

| Vreme čitanja: 1 min

Optimizacija organizacije obuhvata lanac vrednosti u kompaniji, od zahteva klijenta do njegovog ispunjenja. Važno je uspostaviti koordinaciju sledećih aktivnosti:

 • Poslovnu strategiju
 • Organizacioni proces
 • Strukturu organizacije
 • Organizacionih međuveza
 • Organizaciju IT sistema
 • Alokaciju resursa
 • Menadžment sisteme (menadžment kvaliteta, upravljanje projektima, upravljanje kompanijom,  kontrola rizika, usklađenost  itd.)

Protok informacija između funkcija i procesa čine upravljanje organizacionim međuvezama glavnim faktorom uspeha kompanija. TPA poslovni konsalting pokriva sve nivoe organizacionih zadataka putem integrisanog pristupa na optimalan način – uključujući znanje (know-how) za opšte uslove organizacije: Naša prednost se ogleda preko procesa i IT stručnjaka.

Usluge koje nudimo:

 • Dizajn organizacije, optimizacija procesa i operativne strukture kao i organizacionih međuveza
 • Uspostavljanje i razvoj sistema (menadžment kvaliteta, upravljanje projektima, upravljanje kompanijom, kontrola rizika, usklađenost itd.)
 • Upravljanje preduzećem preko IT: IT strategija i kontrola
 • ERP & poslovna inteligencija: Analiza i dizajn
 • Revizija IT rizika
 • Profesionalno upravljanje projektima

 

Poslovno savetovanje