Upravljanje rizicima

| Vreme čitanja: 1 min

Cilj upravljanja rizicima koji se zasniva na donošenju odluka je da identifikuje, analizira i oceni celokupnu poziciju kompanije. Razlog donošenja tačno orijentisanog upravljanja rizicima je taj da se identifikuje, analizira i oceni cela pozicija. Tim se garantuje ne samo transparentnost u pogledu stepena rizika i mogućih odstupanja od planova, već se proces planiranja može sistematski kontrolisati. Ne samo da se time garantuje transparentnost u pogledu stepena rizika i mogućih odstupanja od planova, već se i pouzdanost planiranja može sistematski kontrolisati.

Pored saveta kako bi se obezbedilo pridržavanje i usaglašenosti sa propisima, TPA pruža podršku svojim klijentima u pripremi i uspostavljanju sistema kontrole korporativnog upravljanja, koji obuhvataju strateško upravljanje, operativno planiranje i upravljanje rizikom.

Naše usluge su:

  • priprema i dalji razvoj sistema upravljanja rizicima
  • savetovanje u pogledu politika vezanih za rizike
  • uspostavljanje i optimizacija usklađenosti organizacije i sistema unutrašnje kontrole
  • podrška u pripremi i uspostavljanju korporativnog kontrolnog sistema upravljanja, koji podrazumeva strateško upravljanje, operativno planiranje i upravljanje rizikom

 

Poslovno savetovanje