Limit za godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu

4. марта 2020 | Vreme čitanja: 1 min

Limit za godišnji porez za 2019. godinu iznosi 2.729.304 dinara. Ovaj podatak se koristi pri utvrđivanju limita za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak za 2019. godinu.

Ukupan neto dohodak fizičkog lica ostvaren u 2019. godini je oporeziv progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

  • ostvareni oporeziv dohodak do 2.729.304 dinara – neoporeziv;
  • ostvareni iznos oporezivog dohotka do 5.458.608 dinara – oporeziv stopom od 10%;
  • ostvareni iznos oporezivog dohotka koji prelazi 5.458.608 dinara – oporeziv stopom od 15%.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu može se umanjiti za iznos sledećih ličnih odbitaka (ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje):

  • umanjenje za poreskog obveznika: 363.907 dinara;
  • umanjenje za svakog od izdržavanih članova porodice: 136.465 dinara.

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu je 15. maj 2020. godine.

Za sva dodatna pojašnjenja, TPA tim Vam stoji na raspolaganju.

Kontakt